« Grįžti

Akcizų įstatymo pakeitimai 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.1] Akcizų įstatymas
Registracijos numeris   KD-8041   Data   2015-12-16

I. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01:

1. Nustatoma, kad akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos, naudojamos kaip šildymui skirtas kuras. Gamtinės dujos apmokestinamos:

 • 0,54 euro už vieną megavatvalandę akcizų tarifu (kai naudojamos kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms);
 • 1,08 euro už vieną megavatvalandę akcizų tarifu (kai naudojamos kaip šildymui skirtas kuras ne verslo reikmėms).

2. Taip pat nustatoma, kad nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos:

 • eksportuojamos gamtinės dujos;
 • į kitą Europos Sąjungos valstybę narę tiekiamos gamtinės dujos;
 • gamtinės dujos, išskyrus gamtines dujas, naudojamas kaip variklių degalai, tiekiamos buitiniams gamtinių dujų vartotojams, taip pat asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą;
 • gamtinės dujos, naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose ir gamtinių dujų skystinimo proceso metu;
 • gamtinės dujos, naudojamos mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai.

3. Tais atvejais, kai asmuo, kuriam gamtinės dujos parduotos ar kitaip perduotos naudoti kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras ir už kurias akcizai buvo sumokėti, vėliau šias gamtines dujas panaudoja tikslams, kuriems įgyvendinti gamtinės dujos pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą atleidžiamos nuo akcizų (pavyzdžiui, gamtinės dujos eksportuojamos, tiekiamos į kitą valstybę narę), sumokėti akcizai grąžinami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

II. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu (2015-12-08; Nr. XII-2145) nuo 2016-03-01 didinami akcizų tarifai:

 • alui nustatomas 3,36 euro (vietoj 3,11 euro) už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą;
 • vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju — gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento nustatomas 30,96 euro (vietoj 28,67 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, išskyrus vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento nustatomas 77,89 euro (vietoj 72,12 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų nustatomas 96,65 euro (vietoj 89,49 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų nustatomas 136,37 euro (vietoj 126,27 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • etilo alkoholiui nustatomas 1 353,69 euro (vietoj 1 320,67 euro) už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas;
 • cigarečių specifinis elementas 50,68 euro (vietoj 48,08 euro) už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 85 euro (vietoj 77,91 euro) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 29,54 euro (vietoj 28,09 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

III. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymu (2015-12-10; Nr. XII-2152) nuo 2016-01-01 atsisakoma akcizų mokėjimų dešimtadieniais ir nustatoma prievolė mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą – iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos. Prievolė mokėti avansinę akcizų sumą atsiranda, jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko (ar atitinkamai registruoto gavėjo) vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius iš eilės viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės, iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos į biudžetą mokama avansinė akcizų suma. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota šioje dalyje nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.


AĮ 10 ir 12 str. pakeitimo taikymas

Dėl prievolės mokėti akcizų avansą
Atsižvelgiant į AĮ 10 ir 12 str. pakeitimo įstatymo 3 str., kuriame numatyta, kad šis įstatymas taikomas deklaruojant ir mokant 2016 m. sausio mėn. ir vėlesnių laikotarpių akcizus, įskaitant akcizų avansą ir 2 str. 2 d., kuri numato, kad akcizų avansas mokamas pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu, einančiu po to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo, kad akcizų avansas turi būti mokamas, asmenys, siekiantys nustatyti, ar jiems atsiranda prievolė už 2016 m. sausio mėn. sumokėti akcizų avansą turi remtis lapkričio, spalio ir rugsėjo mėn. akcizų deklaracijų duomenimis. Sandėlio savininkas, turintis kelis akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, ar jam atsirado prievolė mokėti akcizų avansą, privalo nustatyti už kiekvieną sandėlį atskirai.
Registruotas gavėjas, turintis kelis registruoto gavėjo leidimus, privalo apskaičiuoti, ar jam neatsiranda prievolė mokėti akcizų avansą už kiekvieną registruoto gavėjo leidimą atskirai.

     Pavyzdys

1 atvejis
Sandėlio savininkas 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: 2015 m. lapkričio mėn. - 5 000 EUR, spalio mėn. – 6 000 EUR, rugsėjo mėn. – 7 000 EUR. Taigi vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma neviršijo 15 000 EUR ((5 000 EUR + 6 000 EUR + 7 000 EUR): 3 = 6 000 EUR). Todėl 2016 m. sausio mėn. prievolės mokėti akcizų avansą neatsiranda.

2 atvejis
Registruotas gavėjas 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: 2015 m. lapkričio mėn. – 20 000 EUR, spalio mėn. – 30 000 EUR, rugsėjo mėn. – 25 000 EUR. Taigi vidutinė mokėtina 3 praėjusių mokestinių laikotarpių akcizų suma viršijo 15 000 EUR ((20 000 EUR + 30 000 EUR + 25 000 EUR): 3 = 25 000 EUR), todėl asmeniui atsiranda prievolė 2016 m. sausio mėn. sumokėti akcizų avansą.

3 atvejis
Sandėlio savininkas 2015 m. turi 3 akcizinių prekių sandėlius (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3). Sandėlio savininkas, teikdamas akcizų deklaracijas už sandėlį Nr. 1, 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: rugsėjo mėn. – 15 000 EUR, spalio mėn. – 15 000 EUR, lapkričio mėn. – 10 000 EUR. Taigi bendra trijų mėnesių 9 versijos sandėlio Nr. 1 akcizų deklaracijų 101A laukelių suma buvo 40 000 EUR.
Sandėlio savininkas, teikdamas akcizų deklaracijas už sandėlį Nr. 2, 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: rugsėjo mėn. – 20 000 EUR, spalio mėn. – 20 000 EUR, lapkričio mėn. – 10 000 EUR. Taigi bendra trijų mėnesių 9 versijos sandėlio Nr. 2 akcizų deklaracijų 101A laukelių suma buvo 50 000 EUR.
Sandėlio savininkas, teikdamas akcizų deklaracijas už sandėlį Nr. 3, 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: rugsėjo mėn. – 10 000 EUR, spalio mėn. – 5 000 EUR, lapkričio mėn. – 5 000 EUR. Taigi bendra trijų mėnesių 9 versijos sandėlio Nr. 3 akcizų deklaracijų 101A laukelių suma buvo 20 000 EUR.
Sandėlio savininkas, norėdamas nustatyti, ar jam atsirado prievolė mokėti akcizų avansą, tokią prievolę nustato atskirai kiekvienam sandėliui. Kadangi už sandėlį Nr. 2 vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma viršijo 15 000 EUR sumą, vadinasi, už šį sandėlį sausio mėn. sandėlio savininkui atsiranda prievolė mokėti akcizų avansą. Už sandėlius Nr. 1 ir Nr. 3 prievolė mokėti akcizų avansą neatsiranda, nes už šiuos sandėlius vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma neviršijo 15 000 EUR.
 


Sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas, siekdamas nustatyti, ar už 2016 m. vasario mėn. neatsirado prievolės mokėti akcizų avansą, turi įvertinti gruodžio, lapkričio ir spalio mėn. 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose įrašytus duomenis.

     Pavyzdys

1 atvejis
Sandėlio savininkas 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: 2015 m. gruodžio mėn. – 20 000 EUR, lapkričio mėn. – 30 000 EUR, spalio mėn. – 10 000 EUR. Vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma viršijo 15 000 EUR ((20 000 EUR + 30 000 EUR + 10 000 EUR): 3 = 20 000 EUR). Taigi 2016 m. vasario mėn. sandėlio savininkui atsiranda prievolė deklaruoti ir sumokėti akcizų avansą.

2 atvejis
Registruotas gavėjas 9 versijos akcizų deklaracijų 101A laukeliuose nurodė tokias mokėtinas akcizų sumas: 2015 m. gruodžio mėn. – 5 000 EUR, lapkričio mėn. – 2 000 EUR, spalio mėn. – 1 000 EUR. Vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma neviršijo 15 000 EUR ((5 000 EUR + 2 000 EUR + 2 000 EUR): 3 = 3 000 EUR). Taigi 2016 m. vasario mėn. registruotam gavėjui prievolės mokėti akcizų avansą neatsiranda.


Dėl deklaracijų pateikimo
Sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas, deklaruojantis akcizų prievoles už 2015 gruodžio mėn., privalo pateikti 9 versijos akcizų deklaraciją, neatsižvelgiant į tai, ar atsirado prievolė mokėti akcizų avansą ar ne. Kitaip tariant, 2016 m. sausio mėn., teikiant 9 versijos akcizų deklaraciją už 2015 m. gruodžio mėn., 101A laukelyje nurodoma akcizų prievolė, o mokėtina avansinė akcizų suma šioje deklaracijoje nenurodoma (tačiau mokėtinas akcizų avansas turi būti sumokėtas iki 2016 m. sausio 15 d.).

Sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas, 2016 m. vasario mėn. ar vėlesniais mėnesiais teikiantis akcizų deklaraciją už 2016 m. sausio mėn. ar vėlesnius mėn., neatsižvelgiant į tai, ar atsirado prievolė mokėti avansinę akcizų sumą ar ne, privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją. Teikiant akcizų deklaraciją už 2016 m. sausio mėn. ar vėlesnius mėnesius, 10 versijos akcizų deklaracijos 101A laukelyje nurodoma akcizų prievolės suma, o S1 laukelyje nurodomas apskaičiuotas akcizų avansas (jeigu atsirado prievolė mokėti akcizų avansą) arba įrašomas nulis (0) (jeigu prievolės mokėti akcizų avanso neatsirado). Akcizų deklaracija, nepriklausomai nuo jos versijos, turi būti pateikta iki kito mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį teikiama akcizų deklaracija, 15 dienos (pavyzdžiui, už sausio mėn. akcizų deklaracija turi būti pateikta iki vasario mėn. 15 d., už vasario mėn. – iki kovo 15 d. ir t.t.).

     Pavyzdys

1atvejis
Sandėlio savininkas 2015 m. gruodžio mėn. akcizų sumas turėjo apskaičiuoti ir mokėti dešimtadieniais. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. sandėlio savininkas buvo sumokėjęs akcizus už pirmą ir antrą dešimtadienius. Pagal vidutinę 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtiną akcizų sumą sandėlio savininkui sausio mėnesį atsirado prievolė mokėti akcizų avansą. Taigi iki 2016 sausio 15 d. sandėlio savininkas privalo pateikti 9 versijos akcizų deklaraciją, jos 102A, 103A, 104A laukeliuose nurodyti mokėtinas akcizų prievoles už dešimtadienius, sumokėti likusią akcizų prievolę už 2015 m. gruodžio 3 dešimtadienį ir akcizų avansą, kurį prievolė mokėti atsirado 2016 m. sausio mėn. (šis mokėtinas avansas 2016 m. sausio mėn. teikiant 2015 m. gruodžio mėn. 9 versijos akcizų deklaraciją yra nedeklaruojamas).

2 atvejis
Registruotas gavėjas 2016 m. vasario mėn. deklaruoja akcizų prievolę už 2016 m. sausio mėn.
Registruotas gavėjas, 2016 m. vasario mėn. vertindamas, ar vasario mėn. reikia mokėti akcizų avansą, nustatė, jog prievolė mokėti akcizų avansą neatsirado. Taigi iki 2016 vasario 15 d. asmuo privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją, jos 101A laukelyje nurodyti akcizų prievolę už 2016 m. sausio mėn., o S1 laukelyje įrašyti nulį (0).

3 atvejis
Sandėlio savininkas 2016 m. vasario mėn. deklaruoja akcizų prievolę už 2016 m. sausio mėn. Sandėlio savininkas 2016 m. vasario mėn. vertindamas, ar vasario mėn. reikia mokėti akcizų avansą, nustatė, jog jam atsirado prievolė mokėti akcizų avansą. Taigi iki 2016 vasario 15 d. asmuo privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją už 2016 m. sausio mėn. Šios akcizų deklaracijos 101A laukelyje nurodyti akcizų prievolę už 2016 m. sausio mėn., o S1 laukelyje deklaruoti vasario mėn. mokėtiną akcizų avanso sumą.


Dėl akcizų sumokėjimo
Asmenys, kurie 2015 gruodžio mėn. akcizus mokėjo dešimtadieniais, iki 2016 m. sausio 15 d. privalo sumokėti likusią nesumokėtą akcizų sumą už gruodžio mėn. 4811 įmokos kodu ir, jeigu atsirado prievolė, sumokėti akcizų avansą (neatsižvelgiant į tai, kad toks akcizų avansas nebuvo deklaruotas už 2015 m. gruodžio mėn. pateiktoje 9 versijos akcizų deklaracijoje). Akcizų avansas privalo būti sumokėtas 1001 įmokos kodu ir yra lygus 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota už 3 praėjusius mokestinius laikotarpius iš eilės (prievolės mokėti akcizų avansą nustatymo taisyklės paaiškintos aukščiau).

     Pavyzdys

1 atvejis
Sandėlio savininkas 2015 m. gruodžio mėn. akcizus mokėjo dešimtadieniais ir buvo sumokėjęs už 1-ąjį 9 000 EUR ir 2-ąjį 11 000 EUR dešimtadienius, o visa likusi mokėtina akcizų suma už gruodžio mėn. – 10 000 EUR. Prievolės mokėti akcizų avansą 2016 m. sausio mėn. jam neatsirado.
Taigi iki 2016 sausio 15 d. sandėlio savininkas privalo pateikti 9 versijos akcizų deklaraciją ir, naudodamas 4811 įmokos kodą, sumokėti likusią nesumokėtą akcizų prievolės dalį – 10 000 EUR.

2 atvejis
Registruotam gavėjui 2016 m. sausio mėn. atsirado prievolė mokėti akcizų avansą, kadangi vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma buvo 30 000 EUR. Mokėtinas akcizų avansas apskaičiuojamas imant 3 praėjusių mokestinių laikotarpių akcizų sumą (30 000) ir ją padalinant iš 3 (30 000: 3 = 10 000). Avansą privaloma sumokėti iki 2016 m. sausio 15 d., naudojant įmokos kodą 1001 (neatsižvelgiant į tai, kad šis akcizų avansas nebuvo deklaruotas už 2015 m. gruodžio mėn. pateiktoje 9 versijos akcizų deklaracijoje).

3 atvejis
Registruotas gavėjas 2015 m. gruodžio mėn.  akcizus mokėjo dešimtadieniais ir buvo sumokėjęs už 1-ąjį 17 000 EUR ir 2-ąjį 13 000 EUR dešimtadienius. Likusi mokėtina akcizų suma už 2015 m. gruodžio mėn. – 20 000 EUR. Taip pat asmeniui sausio mėn. atsirado prievolė mokėti akcizų avansą, kadangi vidutinė 3 praėjusių mokestinių laikotarpių mokėtina akcizų suma – 75 000 EUR.  Taigi iki 2016 sausio 15 d. registruotas gavėjas privalo pateikti 9 versijos akcizų deklaraciją (kurioje mokėtinas akcizų avansas nedeklaruojamas) ir, naudodamas 4811 įmokos kodą, sumokėti likusią nesumokėtą akcizų prievolės dalį – 20 000 EUR bei akcizų avansą, apskaičiuojamą imant 3 praėjusių mėn. akcizų sumą (75 000) ir ją padalinant iš 3 (75 000: 3 = 25 000). Akcizų avansas privalo būti sumokėtas 1001 įmokos kodu.


Asmenys, deklaruojantys akcizus už 2016 m. sausio (ar vėlesnius mėn.) ir sausio mėn. (ar vėlesniais mėn.) sumokėję avansinę akcizų sumą, vasario mėn. (ar vėlesniais mėn.) privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją, kurios 101A laukelyje turi nurodyti akcizų prievolę už sausio mėn. (ar vėlesnius mėn.) ir sumokėti apskaičiuotos akcizų prievolės ir akcizų avanso skirtumą (mokant akcizų prievoles 2016 m. vasario ar vėlesniais mėn. naudojamas bendras įmokos kodas 1001).

     Pavyzdys

1 atvejis
2016 m. sausio mėn. registruotam gavėjui atsirado prievolė mokėti akcizų avansą. 2016 m. sausio mėn. mokėtino akcizų avanso suma buvo 10 000 EUR ir šis akcizų avansas, naudojant įmokos kodą 1001, buvo sumokėtas iki 2016 m. sausio 15 d, nors nebuvo deklaruotas 9 versijos akcizų deklaracijoje už 2015 m. gruodžio mėn. Visa apskaičiuota akcizų prievolė už 2016 sausio mėn. – 27 000 EUR.
Taigi iki 2016 m. vasario 15 d. registruotas gavėjas privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją už 2016 m. sausio mėn. ir sumokėti visos už 2016 m. sausio mėn. mokėtinos akcizų prievolės ir 2016 m. sausio mėn. sumokėto akcizų avanso skirtumą – 17 000 EUR (27 000 EUR – 10 000 EUR = 17 000 EUR). Šis skirtumas turi būti mokamas 1001 įmokos kodu.

2 atvejis
2016 m. sausio mėn. sandėlio savininkui atsirado prievolė mokėti 15 000 EUR akcizų avansą, kurį sandėlio savininkas, naudodamas įmokos kodą 1001, sumokėjo iki 2016 m. sausio 15 d. (šis avansas nebuvo deklaruotas 9 versijos akcizų deklaracijoje, pateiktoje už 2015 m. gruodžio mėn.). Visa apskaičiuota akcizų prievolė už 2016 sausio mėn. – 32 000 EUR.
Sandėlio savininkui 2016 m. vasario mėn. taip pat atsirado prievolė mokėti avansinę akcizų sumą (10 000 EUR).
Taigi iki 2016 m. vasario 15 d. sandėlio savininkas privalo pateikti 10 versijos akcizų deklaraciją už 2016 m. sausio mėn. ir sumokėti visos už 2016 m. sausio mėn. mokėtinos akcizų prievolės ir 2016 m. sausio mėn. sumokėto akcizų avanso skirtumą – 17 000 EUR (32 000 EUR – 15 000 EUR = 17 000 EUR) bei apskaičiuotą mokėtiną akcizų avansą (10 000 EUR). Taigi sandėlio savininkas iki 2016 m. vasario 15 d. iš viso, naudodamas įmokos kodą 1001, turi sumokėti 27 000 EUR (17 000+10 000 = 27 000).


Jeigu 2016 m. sausio mėn. (ar vėlesniais mėn.) sumokėtas akcizų avansas viršijo už vasario mėn. (ar vėlesnius mėn.) mokėtiną akcizų sumą, tuomet mokėtiną akcizų sumą viršijanti dalis yra laikoma mokesčio permoka, kurios įskaitymui (grąžinimui) yra taikomos įprastos mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo (grąžinimo) taisyklės. Kitaip tariant, tokia permoka yra įskaitoma (grąžinama), vadovaujantis Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186."

IV. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 40 straipsnio pakeitimo įstatymu (2015-12-10; Nr. XII-2160) nuo 2016-01-01 akcizų lengvata taikoma tik didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams, kurie atitinka Europos Sąjungos standartų EN 14214 ir CEN/TS 15293 reikalavimus (praktikoje šie biodegalų ir degalų mišiniai žinomi kaip E85 (85 proc. etanolio ir 15 proc. benzino) ir B100 (degalai, sudaryti iš 100 % RRME koncentracijos, ir skirti dyzeliniams automobiliams)), o visiems kitiems produktams, savo sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, akcizų lengvata panaikinama.

V. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-2, 42-3 straipsniais įstatymu (2015-11-19; Nr. XII-2038) nustatoma, kad nuo 2016-10-01 akcizų deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu, t. y. mokesčių mokėtojai nebeteks teisės pasirinkti mokesčių deklaracijos pateikimo būdo.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymas