« Grįžti

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-15
Ši informacija skelbiama:
[1.9.1] NTM įstatymas
Registracijos numeris   KD-7847

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2153 (toliau – Pakeitimo įstatymas).

Pakeitimo įstatymu pakeistos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (toliau – NTMĮ) 12 straipsnio 3 ir 4 dalys, pagal kurias nuo 2016 m. sausio 1 d. avansinis nekilnojamojo turto mokestis (toliau – NTM) bus apskaičiuojamas ir deklaruojamas tokia tvarka:

Pakeitimo įstatymu įtvirtinta prievolė, teikiant metinę NTM deklaraciją KIT711 už praėjusį mokestinį laikotarpį, kartu deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių avansinius NTM. Todėl juridiniai asmenys, teikdami metinę NTM deklaraciją KIT711 už 2015 metus, kartu turės deklaruoti ir 2016 m. pirmų trijų ketvirčių mokėtinus avansinius NTM.

Avansiniai NTM sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos. Jeigu metinė NTM suma už kalendorinių metų sausio 1 dieną juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantį visą nekilnojamąjį turtą, už kurį turi būti mokamas NTM, neviršija 500 eurų, avansinių NTM mokėti neprivalo.

Atkreipiame dėmesį, jog Pakeitimo įstatymu metinės NTM deklaracijos KIT711 pateikimo ir NTM sumokėjimo terminas – vasario 15 d. Todėl visi mokesčių mokėtojai, kuriems vadovaujantis NTMĮ nuostatomis yra numatyta prievolė apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti NTM už kitos paskirties nekilnojamąjį turtą, už 2015 metus metinę NTM deklaraciją KIT711 turės pateikti ir NTM sumokėti iki 2016 m. vasario 15 d.

Šie pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Viršininko pavaduotoja

   

                                                        Vilma Vildžiūnaitė