« Grįžti

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.1] PVM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8040   Data   2015-12-16

I. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymas (2015 m. gruodžio 10 d.; Nr. XII-2151):

- nebelieka prievolės mokėti avansinių PVM mokėjimų. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu PVM mokėtojams, nereikia mokėti avansinių mokėjimų, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 3 mln. eurų sumą.

II. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymas (2015 m. gruodžio 1 d. Nr. XII-2105):

- PVM skirtumo gražinimas galimas kas mėnesį (vietoj pusmečio) asmenims, parduodantiems metalą, medieną ir statybos darbus, už kuriuos PVM turi apskaičiuoti pirkėjas. PVM mokėtojams, pritaikiusiems atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą, už nurodytas prekes ir paslaugas, kuriems mokestiniame laikotarpyje susidarė grąžintina PVM suma (PVM skirtumas), likusi po įskaitymo jos dalis, bet ne didesnė už sąlyginę 21 procento sumą, apskaičiuotą nuo aukščiau nurodytų sandorių apmokestinamosios vertės, galės būti grąžinama (nuo 2016 m. sausio 1 d.) per 30 dienų po prašymo grąžinti PVM permoką (skirtumą) gavimo dienos.

III. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 78, 79, 89 straipsnių pakeitimo ir 88-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (2015 m. lapkričio 19 d.; Nr. XII-2039):

- gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys pateikiami naudojantis išmaniąja mokesčių administravimo sistema (i.MAS). Nuo 2016 m. spalio 1 d. apmokestinamieji asmenys privalomai, naudodamiesi i.MAS, turės pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Iki 2016 m. balandžio 1 d. numatyta parengti su i.MAS susijusius teisės aktus, kuriuose bus nustatyta duomenų pateikimo tvarka, terminai ir kita svarbi informacija.

- PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas atlygis mažinamas gautu avansu. Nuo 2016 m. spalio 1 d. tuo atveju, kai už prekes ir (arba) paslaugas buvo gautas avansas, už kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM ir, kuris buvo įformintas PVM sąskaita faktūra, tai išrašant pačių prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančią PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytas atlygis turi būti mažinamas gautu avansu.

IV. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-2, 42-3 straipsniais įstatymas (2015 m. lapkričio 19 d.; Nr. XII-2038):

- PVM deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu. Nuo 2016 m. spalio 1 d. mokesčių mokėtojai nebeteks teisės pasirinkti mokesčių deklaracijos pateikimo būdo. Mokesčių deklaracijos turės būti pateikiamos elektroniniu būdu.

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas