« Grįžti

Atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą pakeitimai 2015 m.

Atnaujinimo data: 2015-01-20
Registracijos numeris   KD-5692

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.

Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką taip pat į valstybės biudžetą papildomai turi mokėti privalomuosius 10 proc. atskaitymus.

Žaliavinė mediena – tai miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti (pagal Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą). Gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos (medžių stiebų), pavyzdžiui, tokie kaip lentos, skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti, nelaikomi privalomųjų atskaitymų iš pajamų objektu.

Nenukirstas miškas – augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija (Miškų įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

Pažymėtina, kad miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo sumokėti ir deklaruoti atitinkamo mokestinio laikotarpio kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos. Atitinkamai privalomuosius atskaitymus privalo sumokėti ir deklaruoti užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą, pagal tos valstybės įstatymus.

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d. miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, turi teikti naujos redakcijos deklaracijos FR0463 01 versijos formą, kurioje gautas pajamas turi nurodyti eurais.

Po 2015 m. liepos 1 d. gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir už parduotą nenukirstą mišką miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, privalo teikti deklaracijos FR0463 02 versijos formą.

Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus turi sumokėti ir mokesčių administratoriui pateikti tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 (02 versija), kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio einančio po kalendorinio pusmečio, 15 dienos. Vadinasi, už I pusmetį deklaracija turi būti pateikta ir privalomieji atskaitymai sumokėti iki 2015 m. liepos 15 d., o už II pusmetį – iki 2016 m. sausio 15 d.

Deklaracijoje privataus miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) nuo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 5 proc. privalomųjų atskaitymų sumą. Valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) – 10 proc. ir 5 proc. (viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą. Pajamos pripažįstamos pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, nevykdantys individualios veiklos ir nesantys pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, bei fiziniai asmenys, kurie savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi pripažinti pinigų principu, t. y. tada, kai fizinis asmuo pajamas faktiškai gauna. Jeigu fiziniai asmenys vykdo individualią veiklą ir yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, tai gautas pajamas turi pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą.

Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, taiko apskaitos principą, kuris nustatytas juridinio asmens buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokami į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.

Atkreipiame dėmesį, kad privalomuosius atskaitymus juridiniai ir fiziniai asmenys privalo mokėti tais atvejais, kai pajamos gaunamos už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir kai pajamos gaunamos už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Kai žaliavinė mediena ir / arba nenukirstas miškas perkami iš kitų asmenų ir parduodami, privalomieji atskaitymai į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą nedeklaruojami ir nemokami.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2003-06-23 viršininko įsakymas Nr. V-179 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ NUO ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR NENUKIRSTO MIŠKO PARDAVIMO PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"