« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenos Didžiosios knygos įrašų dalyje yra privaloma pildyti elementų grupę 3.4.1.4.1.11.1.10. „Mokesčių informacija“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.4] Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas
Registracijos numeris   KD-9073

Elementų grupė 3.4.1.4.1.11.1.10. „Mokesčių informacija" nėra privaloma. Jei ji yra teikiama, tuomet ši elementų grupė užpildoma toje ūkinės operacijos eilutėje, nuo kurios vertės buvo apskaičiuotas mokestis, apie kurį teikiama informacija.

Nepriklausomai nuo to, ar pildoma elementų grupė 3.4.1.4.1.11.1.10. „Mokesčių informacija", ar ne, Didžiosios knygos įrašuose turi būti pateikiamos visos apskaitoje apskaitytos ūkinės operacijos ir jų eilutės, įskaitant ir atitinkamos didžiosios knygos sąskaitos debete / kredite atliktus įrašus dėl mokesčių.