« Grįžti

Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymą dėl PVM įregistravimo?

Atnaujinimo data: 2014-07-04
Ši informacija skelbiama:
[1.2.8.1] PVM mokėtojo įregistr./registrinių duom....
Registracijos numeris   KD-8266   Data   2014-07-04

Norėdami pateikti prašymą Mano VMI dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre / išregistravimo iš PVM mokėtojų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas.

2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas.

3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Registracija PVM mokėtoju -> PVM mokėtojo įregistravimas / registrinių duomenų keitimas / išregistravimas.

Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas.

4. Pasirinkite PVM mokėtojo įregistravimas / registrinių duomenų keitimas / išregistravimas.

Pastaba. Prašymą dėl  kito asmens įregistravimo PVM mokėtoju galima teikti tik po prašymo įregistruoti mokesčių mokėtojų registre pateikimo (forma FR0227 juridiniams asmenims arba REG812 fiziniams asmenims).

Užsienio asmenų sąrašas rodomas, jei FR0388 pildymas inicijuojamas iš paslaugų medžio, o ne iš REG812 arba FR0227 prašymo, paspaudus mygtuką Registracija PVM mokėtoju. Kai teikiamas prašymas įregistruoti kitą asmenį, sistema reikalauja pridėti Įgaliojimą.

Jei pasirinkote įregistruoti save ir nesate įregistruotas mokesčių mokėtoju, rodomas apie tai informuojantis pranešimas. Pateikite REG812 formą ir tik po to pildykite FR0388 prašymą, kurio pildymą galima inicijuoti iš patvirtintos REG812 formos spaudžiant mygtuką Registracija PVM mokėtoju.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Kiekvieno žingsnio duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį (tema –  PVM mokėtojo įregistravimas / išregistravimas / registrinių duomenų keitimas) – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -- > Struktūra ir kontaktai --> Klauskite --> Mano VMI pagalba.