« Grįžti

Ar gali įgaliotas asmuo pateikti deklaraciją elektroniniu būdu?

Atnaujinimo data: 2017-07-28
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
Registracijos numeris   KD-129

 

Deklaracijas elektroniniu būdu gali teikti pats mokesčių mokėtojas arba jo atstovas.

Asmuo, sudaręs sutartį elektroniniu būdu, norėdamas įgalioti kitą asmenį teikti jo deklaracijas elektroniniu būdu, gali tai padaryti elektroniniu būdu (prisijungę prie EDS pasirinkite skyrių „Nustatymai" / „Atstovavimas"/„Mane atstovaujantys asmenys" ir spauskite „Administruoti įgaliotų asmenų teises") arba atvykęs į AVMI teritorinį skyrių ir pateikęs sutarties priedą, kuriame privalo nurodyti atstovo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"