« Grįžti

Kas gali teikti juridinio asmens deklaracijas elektroniniu būdu?

Atnaujinimo data: 2017-05-10
Ši informacija skelbiama:
[1.3.1.2] Juridiniai asmenys
Registracijos numeris   KD-2145

Juridinio asmens atstovas, sudarantis dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį, prie sutarties pridedamais priedais, kuriuose nurodomi duomenys apie elektroninio deklaravimo sistemos vartotoją, paskiria asmenis, kurie atstovaus mokesčių mokėtoją (juridinį asmenį) ir galės teikti deklaracijas ir kitus dokumentus. Sutarties priede nurodomos EDS vartotojui suteikiamos teisės.

Mokesčių mokėtoją gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai. Kai sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas.

Prie sudaromos sutarties pridedama tiek sutarties priedų, kiek EDS vartotojų atstovaus mokesčių mokėtojui. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis (pvz., nurodyti naują EDS vartotoją, panaikinti EDS vartotojo teisę teikti dokumentus ir pan.), jis AVMI turi pateikti atitinkamai užpildytą sutarties priedą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-07-21 įsakymas Nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"