Iki kada ir kokiu būdu turi būti pateiktos metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos?

Atnaujinimo data: 2020-04-24
Registracijos numeris   KD-113 Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1...

Kokiu atveju turi būti pildomi SAF-T rinkmenos elementai „Valiutos suma“ ir „Valiutos kodas“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9090 Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas...

Ar SAF-T rinkmenos 4.3. „Mokėjimai“ dalyje turi būti pateikiami mokėjimai ne tik pirkėjams / tiekėjams?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9080 Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti /...

Ar pirminių dokumentų 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ dalyje turi būti pateikiamos avansinės apyskaitos?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9078 SAF-T rinkmenos pirminių dokumentų dalyje 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos" teikiami tik apskaitoje...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti užpildomas elementas „Valstybė“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9079 SAF-T rinkmenos elementuose „Valstybė" nurodomas šalies kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1...

Kokiu būdu pateikiami didžiosios knygos sąskaitų likučiai bei įrašai, apskaitoje apskaityti su minuso ženklu?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9074 Teikiant didžiosios knygos sąskaitų likučius ir ūkinių operacijų informaciją SAF-T rinkmenoje, neigiami...
Rodoma 21 - 40 iš 9 409 rezultatų.
Elementų puslapyje 20
iš 471