« Grįžti

Kaip nutraukti i.MAS galiojantį atstovavimą, jeigu nebeatstovauju mokesčių mokėtojo?

Atnaujinimo data: 2018-09-18
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-8815

Priklausomai nuo to, kokiu būdu buvo gautos teisės, priklausys, kokiu būdu jos gali būti nutraukiamos.

Teisės jungtis prie i.MAS galėjo būti suteiktos rankiniu arba automatiniu būdu.

 

                                       Teisės buvo suteiktos

 

           Rankiniu būdu

            Automatiniu  būdu

 

Kokiu būdu buvo suteiktos teisės

  • Teisės buvo suteiktos rankiniu būdu, jeigu juridinio asmens vadovas arba pats save atstovaujantis fizinis asmuo arba kitas juridinio / fizinio asmens atstovas, kuris i.MAS turi rolę „i.MAS atstovų administravimas" Jums suteikė rolę prisijungęs prie i.MAS  ir nurodęs Jus kaip atstovą.
  • Juridinio asmens pateiktoje FR0791 / FR0227 formoje Jūs buvote nurodytas, kaip  apskaitą tvarkantis asmuo ir Jums buvo automatiškai suteiktos teisės jungtis prie i.MAS. Suteiktos teisės  galioja iki bus pateikta kita patikslinanti  FR0791 / FR0227 forma.
  • Fizinio asmens pateiktoje REG812 formoje (Fizinio asmens prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą) Jūs buvote nurodytas, kaip  apskaitą tvarkantis asmuo ir Jums buvo automatiškai suteiktos teisės jungtis prie i.MAS. Suteiktos teisės  galioja iki bus pateikta kita patikslinanti  REG812 forma.

 

Būdai, kaip nutraukti šį atstovavimą

  • Įmonės vadovas arba kitas įmonės atstovas (kuris i.MAS turi rolę „i.MAS atstovų administravimas") arba fizinis asmuo (jeigu atstovaujate fizinį asmenį) gali prisijungti prie i.MAS ir nutraukti Jūsų atstovavimą. Prisijungęs asmuo i.MAS meniu punkte „i.MAS atstovai" lange prie Jūsų vardo, pavardės turi paspausti trijų taškelių ženklą „...", tada „Nutraukti" ir „Taip".
  • Jūs prisijungęs prie atstovaujamo asmens, pagrindiniame i.MAS lange galite paspausti „Nustatymai", tada atsivėrusiame lange „Atstovavimo informacija"  spauskite „Atsisakyti atstovavimo". Paspaudus mygtuką atsisakoma pasirinkto atstovavimo (atstovavimas yra nutraukiamas).
  • Juridinis asmuo turi pateikti atnaujintą formą FR0791 (teikia Lietuvos juridinis asmuo) /FR0227 (teikia užsienio juridinis asmuo). Po sėkmingo formos FR0791/FR0227 priėmimo, duomenys i.MAS bus atnaujinti.
  • Fizinis asmuo turi pateikti atnaujintą REG812 formą. Po sėkmingo formos  REG812 priėmimo, duomenys i.MAS bus atnaujinti.
  • Jeigu apskaitą tvarkantis asmuo teises gavo automatiškai, gali i.MAS palikti pranešimą apie klaidingą atstovavimą. Prisijungus prie i.MAS, lange „Pasirinkite atstovaujamą mokesčių mokėtoją" prie nebeatstovaujamo mokesčių mokėtojo paspauskite trijų taškelių ženklą „..." , paspauskite „Pranešti apie klaidingą atstovavimą", atsivėrusioje formoje įveskite datą, nuo kada nebeatstovaujate mokesčių mokėtojo (pagal nutylėjimą rodoma einamoji data, tačiau ją galima koreguoti) ir pasirinkite priežastį, tada spauskite „Pranešti".