Kas reorganizuotos įmonės vardu gali prisijungti prie i.MAS?

Atnaujinimo data: 2017-11-29
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.1] Bendroji informacija
Registracijos numeris   KD-8794

Įmonės reorganizavimo atveju, teisių perėmėjas (naujos įmonės vadovas ar reorganizuotos įmonės vadovas) neribotam laikui  gauna visas teises reorganizuoto juridinio asmens  atžvilgiu. Juridinio asmens vadovas ir jam prilyginami asmenys (teisių perėmėjai) gaus automatiškai atstovavimo teises reorganizuoto juridinio asmens vardu (visas teises jungtis prie i.MAS ir jo posistemių), t. y. atstovaujamų mokesčių mokėtojų  sąraše matys reorganizuotą juridinį asmenį ir galės atlikti visus veiksmus pagal turimas teises.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-09-28 įsakymas Nr. VA-119 DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO