« Grįžti

Ar apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, turi gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose tvarkyti ir VMI teikti atsiskaitymo duomenis, kai taikoma "Pinigų apskaitos sistema"?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8590   Data   2016-09-27

 

Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema" (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laikotarpį:

1. atsiskaitymą (mokėjimą) įforminančio apskaitos dokumento (dokumentų) išrašymo datą ir numerį;

2. PVM sąskaitos faktūros, kuria įformintas prekių tiekimas/paslaugų teikimas, seriją (gali būti nenurodoma, jei buvo išrašyta supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)) ir numerį, nurodydamas sandorio šalies (pirkėjo arba pardavėjo) PVM mokėtojo kodą;

3. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;

4. prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (eurais);

5. PVM sumą (eurais);

6. mokėjimo datą;

7. kitus duomenis (pvz., mokėjimo tipą: gautas apmokėjimas/įvykdytas apmokėjimas).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO