« Grįžti

Ar bus galimybė duomenis į i.SAF posistemį teikti Excel (*.xls, *.xlsx) formatu?

Atnaujinimo data: 2017-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8554

 

Atlikus išsamią duomenų teikimo į i.SAF posistemį „Microsoft Excel" rinkmenomis analizę  ir įvertinus dviejų  mokesčių mokėtojų apklausų rezultatus nuspręsta atsisakyti duomenų teikimo būdo „Microsoft Excel" rinkmenomis dėl šių priežasčių:

  • labai nedidelė dalis mokesčių mokėtojų naudotųsi šiuo funkcionalumu;
  • lyginant su i.SAF posistemyje esančiu duomenų įvedimu vienoje formoje, „Microsoft Excel"  reikėtų pildyti daugiau nei vieną rinkinį duomenų, o „Microsoft Excel" nėra pritaikytas patogiam darbui su keliais tarpusavyje susietais objektų sąrašais;
  • „Microsoft Excel" ribotai gali užtikrinti įvedamų duomenų teisingumą.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėse yra nustatyta, kokiu būdu gali būti teikiami registrų duomenys:

  • i. SAF posistemyje pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;
  • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;
  • registrų duomenis įvedant į i. SAF posistemį;
  • išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i. SAF posistemyje.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. gegužės mėn. i. SAF posistemyje startavo PVM sąskaitos faktūros išrašymo tiesiogiai portale paslauga fiziniams apmokestinamiesiems asmenims, kurie yra registruoti  PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Išrašius PVM sąskaitą faktūrą tiesiogiai i. SAF posistemyje yra galimybė ją automatiškai įtraukti į registrą.

Pažymime, kad mokesčių mokėtojams, kurie PVM sąskaitų faktūrų duomenis suveda tiesiogiai i. SAF posistemyje,  įvedant duomenis apie klientą, pakanka įvesti įmonės kodą ar PVM mokėtojo kodą, paspausti paieškos ženkliuką ir įmonės duomenys  užpildomi automatiškai.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO