« Grįžti

Ar privaloma XML rinkmenoje užpildyti SupplierInfo \ VAT Registration Number elementą?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8584   Data   2016-09-27

 

Pagal VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 patvirtintų taisyklių priedą (toliau - Taisyklių priedas), kuriuo reglamentuotas i.SAF rinkmenos aprašymas, VATRegistrationNumber elementui nurodytas  privalomumas ** (dvi žvaigždutės), elemento pildymo paaiškinimas: „Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND"."

Taip pat Taisyklių priede, pateiktas privalomumo ** (dvi žvaigždutės) paaiškinimas:  „** - Pasirenkamas elementas arba keletas elementų iš grupės arba visa elementų grupė. Kai elementas neturi reikšmės, tai i.SAF duomenų rinkmenoje elemento gali nebūti, išskyrus tuos atvejus, kai elemento reikšmės pildymo paaiškinime nurodyta, kad elementas pildomas reikšme „ND"."

Taigi VAT RegistrationNumber elementas visuomet yra privalomas XML rinkmenoje, tik gali būti užpildytas reikšme „ND".

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO