« Grįžti

Ar sistemoje bus rodoma, jeigu duomenys bus pateikti klaidingai?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8562   Data   206-09-27

 

Ar sistemoje bus rodoma klaida, jei:

Atsakymas

apie vieną PVM sąskaitą faktūrą duomenys to paties mokestinio laikotarpio rinkmenose bus pateikti du kartus

 

Jei apie vieną PVM sąskaitą faktūrą rinkmenose, teikiamose už tą patį mokestinį laikotarpį, duomenys bus pateikiami du kartus, sistemoje bus matomas pranešimas apie galimai susidubliavusią informaciją, taip pat bus matoma, kurios sąskaitos duomenys susidubliavę.
Duomenis bus galima patikslinti arba tiesiogiai portale, arba teikiant naują to paties mokestinio laikotarpio rinkmeną.

pildant rinkmeną bus įkeliama informacija apie PVM sąskaitas faktūras, išrašytas tam pačiam klientui, tačiau laukelyje „Customer ID" tam klientui bus priskiriamas vis kitas unikalus pirkėjo numeris

 

Pagal i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašymą nėra privaloma užtikrinti, kad klientai turėtų tik vieną identifikacinį numerį, bet Subjektai turi užtikrinti duomenų vientisumą ir aiškumą bei, esant galimybei, identifikuoti klientą, suteikti jam unikalų identifikacinį numerį.
Taip pat galima neteikti „Pagrindinės duomenų bylos", o visą reikalingą informaciją apie klientus nurodyti dalyje „Pirminių dokumentų duomenys".

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO