« Grįžti

Ar yra galimybė archyvuoti elektronines PVM sąskaitas faktūras i.SAF posistemyje?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8560

 

 

 Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kurios išrašomos/yra išrašytos ir pateiktos pirkėjui per i.SAF posistemį (elektroniniai dokumentai),  yra saugomos VMI sistemoje ir mokesčių mokėtojui papildomai jų archyvuoti nereikia. Pagal i.MAS nuostatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi vienuolika kalendorinių metų. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus, duomenys nenaudojami. i.SAF posistemyje išrašytų elektroninių PVM sąskaitų faktūrų duomenys VMI bus saugomi ne trumpiau kaip 11 metų.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO