Duomenimis užpildytos i.SAF XML rinkmenos pavyzdys