« Grįžti

Kodėl užpildžius klientų duomenis (CustomerID ir SupplierID) pagrindinėje duomenų byloje (MasterFile) informacija neatsiranda pirminių dokumentų duomenyse (prie įvestų PVM sąskaitų faktūrų)?

Atnaujinimo data: 2016-11-18
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8650

 

Pradėjus analizuoti gautus duomenis buvo pastebėta, kad Pagrindinėje duomenų byloje (MasterFile) duomenys ne visada būna tvarkingi. Pasitaiko, kad vienam klientui gali būti suteikti keli ID, arba tas pats ID suteikiamas keliems klientams, tad pagal CustomerID ir/ar SupplierID neįmanoma tiksliai identifikuoti pirminių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų) klientų duomenų. Todėl šiame etape buvo nuspręsta, kad visi klientų duomenys turi būti užpildyti prie įvestų PVM sąskaitų faktūrų.  Pagrindinė duomenų byla (MasterFile) yra neprivaloma, ji gali būti neteikiama. XML rinkmena turi būti sudaryta taip, kaip nurodyta i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše. Pakoreguotas CustomerID, SupplierID ir CustomerSupplierID elementų aprašymas pateikiamas i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašyme (versija 1.2.1; 2016-10-12).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-09-28 įsakymas Nr. VA-119 DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO