« Grįžti

Kokie gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo būdai ir terminai?

Atnaujinimo data: 2017-07-14
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8556   Data   2016-09-28

 

 

1. Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

1.1. i. SAF posistemyje  pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;

1.2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;

1.3. registrų duomenis įvedant į i. SAF posistemį;

1.4 fiziniai asmenys gali pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis tiesiogiai i.SAF posistemyje gaudami ir išrašydami elektronines PVM sąskaitas faktūras ir pasirinkę jas įtraukti į registrus. Juridiniai asmenys  i.SAF posistemyje gali pateikti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų  duomenis naudodamiesi elektroninių PVM sąskaitų faktūrų gavimo ir įtraukimo į registrus paslauga.

2. Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

2.1. kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 dienos;

2.2. kalendorinio pusmečio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;

2.3. nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir/ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama vienu iš šių būdų:

 1. i. SAF posistemyje sukuriami mokestinio laikotarpio registrai ir pateikiami neužpildyti (be PVM sąskaitų faktūrų duomenų).

2.  teikiama i. SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė ir pateikiami neužpildyti (tušti) registrai.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO