« Grįžti

Kuriais atvejais pildomi i.SAF rinkmenos elementai „Registracijos kodas“, „Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data“, „Valstybės kodas" ?

Atnaujinimo data: 2016-09-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
Registracijos numeris   KD-8565   Data   2016-09-27

 

Kokius duomenis reikia  nurodyti:

Atsakymas

 Laukelyje „Registracijos kodas", jei kita sandorio šalis yra užsienio įmonė

Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas), pildomas tuo atveju, jei tiekėjas neturi PVM mokėtojo kodo (PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas).
Laukelyje „Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas)" turi būti nurodomas mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojo registrą arba kodas užsienio valstybėje. Jei PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta jokio kodo, nurodoma žyma „ND".
Jei tiekėjas turi PVM mokėtojo kodą (PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas), registre turi būti pildomas laukelis „PVM mokėtojo kodas", o laukelis tiekėjo identifikacinis numeris (kodas) gali būti paliktas tuščias (nepildomas).

Laukelyje „Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo data"

Pagal PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies nuostatas PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
Vadinasi, laukelis „Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data" turi būti pildomas, jeigu minėtos datos nesutampa. Jeigu datos sutampa, šio laukelio pildyti neprivaloma.
Šis laukelis taip pat nepildomas, jeigu už visą per mėnesį suteiktų ilgalaikių paslaugų (patiektos elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos (toliau – prekės)) kiekį PVM sąskaitos faktūros išrašytos ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos (patiektos prekės) 10 dienos (t. y., laikantis PVM įstatymo 79 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Laukelyje  „Valstybės kodas"

Laukelis „Valstybės kodas" pildomas, jeigu nenurodytas pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir nurodomas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Tačiau jei šiame laukelyje bus nurodytas ES valstybių narių kodas (pvz.: LT – Lietuva), sistema klaidos nefiksuos.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO