« Grįžti

Ar SAF-T rinkmenos 2.10 „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ dalyje turi būti pateikiama informacija apie nebaigtą statybą?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9071

SAF-T rinkmenos 2.10 „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)" dalyje pateikiama informacija tik apie pripažintą ilgalaikį turtą, todėl duomenys apie nebaigtą statybą 2.10. dalyje neteikiama.