« Grįžti

Kokiu būdu pateikiami didžiosios knygos sąskaitų likučiai bei įrašai, apskaitoje apskaityti su minuso ženklu?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.4] Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas
Registracijos numeris   KD-9074

Teikiant didžiosios knygos sąskaitų likučius ir ūkinių operacijų informaciją SAF-T rinkmenoje, neigiami ženklai nenaudojami. Informacija pateikiama naudojant debeto ir kredito reikšmes. Tuo atveju, jei didžiosios knygos sąskaitos likutis arba ūkinės operacijos suma apskaitoma kredite arba debete su minusu, teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, tokia vertė parodoma priešingoje didžiosios knygos sąskaitos pusėje. Pavyzdžiui, jei apskaitos sistemoje 2 klasės sąskaitos likutis apskaitytas debete su minusu, tuomet teikiant duomenis SAF-T rinkmenoje, toks skolos likutis, nekeičiant informacijos esmės ir rezultato, parodomas Didžiosios knygos 2 klasės sąskaitos kredite. Atitinkamai, jei apskaitoje ūkinė operacija apskaityta 5 klasės kredite su minuso ženklu, SAF-T rinkmenoje tokia vertė pateikiama kap debeto suma.