Koks turi būti nurodomas PVM kodas, kai išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojama PVM sąskaita faktūra, kuria įforminami statybos darbai, atlikti Norvegijoje (ne PVM objektas Lietuvoje)?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.3] PVM klasifikatoriaus kodų naudojimo pavyzdžiai
Registracijos numeris   KD-8760

 

Registruojant išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įforminti sandoriai, kurie nėra PVM objektas Lietuvoje, bet kuriems atlikti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM atskaita galima (pvz., registruojant PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įforminti statybos darbai, atlikti Norvegijoje), reikia pasirinkti PVM klasifikatoriaus mokesčio kodą PVM15.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO