« Grįžti

Kas ir kokias teises i.MAS turi suteikti, kad pardavėjas galėtų išrašyti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą, o pirkėjas ją gauti?

Atnaujinimo data: 2017-05-29
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.4] Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga
Registracijos numeris   KD-8680

 

Save atstovaujantys fiziniai asmenys automatiškai gauna i.SAF roles išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras bei jas peržiūrėti, juridinio asmens vadovas automatiškai gauna rolę gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras ir jas peržiūrėti.

Fizinis ir juridinis asmuo kitam asmeniui (atstovui) gali suteikti roles, susijusias su  elektroninių PVM sąskaitų faktūrų paslaugos tvarkymu.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO