« Grįžti

Ar galima koreguoti suformuotos preliminarios PVM deklaracijos FR0600 duomenis i.SAF posistemyje?

Atnaujinimo data: 2017-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564)...
Registracijos numeris   KD-8728

 

Taip, galima.
i.SAF posistemyje suformuotos preliminarios PVM deklaracijos duomenis galima peržiūrėti ir papildyti.

Peržiūrėti ir patikslinti į preliminarią FR0600 deklaraciją įtrauktus duomenis i.SAF posistemyje galite taip: „Preliminarios deklaracijos" →  „Preliminarių PVM deklaracijų užsakymai" → deklaracijų sąraše išsirenkate, kurios deklaracijos duomenis norite koreguoti, spaudžiate →  „Peržiūrėti užsakymą"  → atsidariusiame lange „Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildymas"  rodomi mokesčių mokėtojo registruose pateikti ir VMI turimi duomenys, pagal kuriuos apskaičiuoti preliminarios FR0600 deklaracijos laukai.

Lange „Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildymas" galima atlikti šiuos veiksmus paspaudus mygtuką:
•    „Išrašomos sąskaitos" arba „Gaunamos sąskaitos" peržiūrėti PVM sąskaitas faktūras, ir esant poreikiui jas pašalinti / įtraukti;
•    „Kasos kvitų ir kiti duomenys" įvesti kasos kvitų ir kitus reikiamus duomenis, kurie nėra įtraukti į Registrus, bet privalo būti deklaruoti PVM deklaracijoje.

Atlikus norimus pakeitimus nepamirškite paspausti „Išsaugoti" →  „Patvirtinti duomenų pakeitimus", tik paspaudus „Patvirtinti duomenų pakeitimus", pagal atliktą duomenų tikslinimą i.SAF, atsinaujins preliminari PVM deklaracija EDS.

EDS mokesčių mokėtojas preliminarią PVM deklaraciją gali peržiūrėti, papildyti (jei to reikia) ir pateikti.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO