« Grįžti

Ar patikslinus gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, pasikeis ir preliminarios PVM deklaracijos duomenys?

Atnaujinimo data: 2017-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564)...
Registracijos numeris   KD-8727

 

Preliminarios deklaracijos duomenys pasikeis / atsinaujins tik tuo atveju, jei prieš tikslinant Registrus i.SAF posistemio lange „Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildymas" bus užsakyta:
•    i.SAF preliminarių PVM deklaracijų periodinio (automatinio) formavimo paslauga;
•    pasirenkant preliminarių PVM deklaracijų formavimo paslaugą vienkartiniu (rankiniu) būdu bus uždėta varnelė→  "Automatiškai formuoti deklaraciją, jei registras bus patikslintas".

Svarbu! Jei mokestinio laikotarpio preliminarioji PVM deklaracija yra atnaujinta, o  to mokestinio laikotarpio PVM deklaracija jau yra pateikta, reikia pasitikrinti, ar nereikia pakoreguoti jau pateiktos PVM deklaracijos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO