Ar užsakius preliminarios ataskaitos FR0564 periodinio formavimo paslaugą, preliminari FR0564 i.SAF posistemyje bus suformuojama kiekvieną mėnesį?

Atnaujinimo data: 2017-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564)...
Registracijos numeris   KD-8723

 

Preliminari ataskaita FR0564 formuojama tik už tuos mėnesius, kuriais mokesčių mokėtojas vykdė prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, o gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose buvo registruotos PVM sąskaitos faktūros su šiais kodais:

PVM13, PVM15, PVM19 ir PVM34.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas VA-34 DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO