« Grįžti

Kada suformuojamos preliminarios PVM deklaracijos (FR0600 ir / ar FR0564), jei i.SAF posistemyje užsakoma periodinio (automatinio) formavimo paslauga?

Atnaujinimo data: 2017-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564)...
Registracijos numeris   KD-8731

 

Preliminari PVM deklaracija suformuojama tik pateikus atitinkamo mokestinio laikotarpio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus.

Preliminari PVM deklaracija FR0600 automatiškai formuojama, VMI turimais duomenimis, pagal mokesčių mokėtojo PVM mokestinį laikotarpį (pusmetį arba mėnesį).

Preliminari ataskaita FR0564 automatiškai formuojama  tik  už tuos mėnesius,  kuriais mokesčių mokėtojas vykdė prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, ir gaunamų  ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose registruoja PVM sąskaitas faktūras su šiais kodais: PVM13, PVM15, PVM19, PVM34.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas VA-34 DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO