« Grįžti

Kaip ir kur galima užsisakyti preliminarios PVM deklaracijos (FR0600 ir / ar FR0564) formavimo paslaugą?

Atnaujinimo data: 2017-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564)...
Registracijos numeris   KD-8732

 

Preliminari PVM deklaracija gali būti užsakoma dviem būdais:
•    vienkartiniu (rankiniu);
•    periodiškai (automatiškai).

Vienkartinis užsakymas:
i.SAF → „Preliminarios deklaracijos" → "Naujas FR0600 užsakymas" arba „Naujas FR0564 užsakymas", pasirenkate laikotarpį už kurį norite, kad būtų suformuota preliminari deklaracija.

Periodinis užsakymas:
i.SAF → „Preliminarios deklaracijos" →  „Preliminarių PVM deklaracijų užsakymai" → „Periodinis užsakymas" → „Keisti nustatymus" →  paslaugos būseną pažymite  „Įjungta", nustatymuose pažymite, kurią deklaracijos formą norite užsakyti, FR0600 ir / ar FR0564 → „Išsaugoti".

Periodinio užsakymo metu preliminari PVM deklaracija formuojama tik pateikus atitinkamo mokestinio laikotarpio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų registrus už kurį užsakoma deklaracija.

Vienkartinio užsakymo metu preliminarią PVM deklaraciją leidžiama užsakyti tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį užsakoma deklaracija,  arba, kai mokesčių mokėtojas yra išregistruotas iš PVM mokėtojų. Vienkartiniu (rankiniu) būdu galima užsakyti preliminarią PVM deklaraciją taip pat ir už praėjusius mokestinius laikotarpius.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojui leidžiama užsakyti preliminarios deklaracijos formavimą už praeitą mokestinį laikotarpį,  nors registrai ir nepateikti, tačiau preliminari deklaraciją bus suformuota tik po registrų pateikimo.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas VA-34 DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO