Ar galima sugeneruoti kryžminio sutikrinimo ataskaitą su visais neatitikimais už kelis mokestinius laikotarpius ?

Atnaujinimo data: 2018-06-07
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.6] Kryžminio sutikrinimo paslauga
Registracijos numeris   KD-8907

 

I.SAF galima užsakyti ataskaitą vieno ar kelių mokestinių laikotarpių su visais neatitikimais arba su neatitikimais, atitinkančiais visus kryžminio sutikrinimo rezultatų filtro nustatymus. 

Suformuotą ataskaitą galima peržiūrėti meniu Kryžminis sutikrinimas>Užsakytos ataskaitos ir eksportuoti ją Excel formatu, paspaudus mygtuką "Eksportuoti XLSX" .