Kaip i.SAF teikiant registrus turi būti nurodomas PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, kad kryžminio sutikrinimo ataskaitoje nebūtų neatitikimų?

Atnaujinimo data: 2017-06-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.6] Kryžminio sutikrinimo paslauga
Registracijos numeris   KD-8736

 

Abi sandorio pusės  registruodamos PVM  sąskaitą faktūrą i.SAF, seriją ir numerį turėtų nurodyti tokį, koks yra nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje. Priešingu atveju sistema rodys neatitikimą.

Lyginant serijos ir numerio laukelius: taškas, tarpas ir kiti specialūs simboliai yra eliminuojami (bet naudotojui nurodoma, kaip mokėtojas įvedė), visos raidės pakeičiamos didžiosiomis raidėmis.

Rekomenduojame, suvedant PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį nevesti raidžių „Nr.". Pvz.: jei PVM sąskaitos faktūros Serija ir numeris užrašyta: ABC Nr.123, i.SAF sistemoje rekomenduojame įrašyti ABC123.

Jei gautoje/išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija ir/arba numeris susideda iš pasikartojančių raidžių ir/arba skaičių, tai  registruojant PVM sąskaitą faktūrą, i.SAF sistemoje turi būti nurodyta lygiai tiek raidžių ir/arba skaičių, kiek nurodyta gautoje/išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pvz.: AAABC  Nr. 0000023, i.SAF rekomenduojame nurodyti: AAABC0000023.