« Grįžti

Kokios numatytos sankcijos, jeigu mokesčių mokėtojas kryžminio sutikrinimo ataskaitoje matomų neatitikimų neištaisys?

Atnaujinimo data: 2017-06-27
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.2.6] Kryžminio sutikrinimo paslauga
Registracijos numeris   KD-8738

 

i.SAF kryžminio sutikrino paslauga yra skirta mokesčių mokėtojams, todėl jie patys vertina kryžminio sutikrinimo neatitikimus, gautų/išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kurie įtraukti į registrus ir sprendžia, ar reikia tikslinti registrus.

Jei mokesčių mokėtojas gaunamų/išrašomų registruose pateikė teisingus duomenis (tokius, kokie yra nurodyti gautoje/išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje) – nieko tikslinti nereikia. Dėl  kryžminio sutikrinimo ataskaitoje nustatytų neatitikimų sankcijos nenumatytos.