Koks galimas maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinį (-ius) apibūdinančių eilučių skaičius?

Atnaujinimo data: 2018-06-20
Registracijos numeris   KD-8810 Maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinį (-ius) apibūdinančių eilučių skaičius yra 999....

Ar galima ieškoti važtaraščių pagal pakrovimo / iškrovimo vietos adresą?

Atnaujinimo data: 2018-06-08
Registracijos numeris   KD-8807 Paieška pagal pakrovimo ir iškrovimo vietos adresus vykdoma Išplėstinio filtro atskiruose laukeliuose....

Ar ieškant važtaraščio būtina įvesti visą važtaraščio numerį?

Atnaujinimo data: 2018-06-08
Registracijos numeris   KD-8808 Ieškant važtaraščių pagal važtaraščio numerį tiek pagrindiniame filtre, tiek išplėstinio filtro...

Ar galima vienu metu patvirtinti pervežimo operacijos įvykdymą daugiau nei vienu važtaraščiu?

Atnaujinimo data: 2018-06-08
Registracijos numeris   KD-8809 Vienu metu patvirtinti priėmimą vežti, pristatymą ir gavimą galima daugiau nei vienu važtaraščiu. ...

Kas yra „Papildomas dokumentas“ ir kada jis naudojamas i.VAZ posistemyje?

Atnaujinimo data: 2017-11-13
Registracijos numeris   KD-8776   Tais atvejais, kai važtaraščio būsena yra „Uždarytas" (t. y. sistemoje duomenų keisti...

Kaip reikia patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis ir kokius duomenis galima keisti?

Atnaujinimo data: 2017-11-02
Registracijos numeris   KD-8536   Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo...

Kokiais atvejais ir kokios užduotys formuojamos mokesčių mokėtojams, teikiantiems važtaraščių duomenis i. VAZ?

Atnaujinimo data: 2017-06-08
Registracijos numeris   KD-8710 Mokesčių mokėtojai, kurie teikia važtaraščių duomenis, automatiškai gauna užduotis i. MAS (pavadinimas...

Kaip kontrolės institucijos pagal priskirtas funkcijas gali matyti vertinimui aktualius i. VAZ duomenis?

Atnaujinimo data: 2017-06-08
Registracijos numeris   KD-8709 Kontrolę vykdančių institucijų darbuotojai, turintys atitinkamas teises pagal pasirašytas sutartis su...

Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?

Atnaujinimo data: 2017-06-07
Registracijos numeris   KD-8522   Pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių...

Kas yra e. važtaraščio ruošinys ir kaip jį sukurti?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8702 Važtaraščių ruošinių paslauga - tai galimybė mokesčių mokėtojui parengti ir išsaugoti i. VAZ portale...

Kada ir kaip atliekamas važtaraščio skaidymas?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8701 Tais atvejais, kai nėra žinomi viena transporto priemone vežamo krovinio gavėjai, e. paslaugų gavėjas...

Kada ir kokiu būdu atliekamas krovinio pristatymo ir gavimo ataskaitų sutikrinimas?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8700 Krovinio pristatymo ataskaitos ir krovinio gavimo ataskaitos sutikrinimo procedūra atliekama...

Kokius pervežimo operacijos dokumentus, susijusius su užregistruotu važtaraščiu, galima pateikti?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8699 E. paslaugų gavėjai gali pateikti su registruotu važtaraščiu susijusius dokumentus (elektroninius...

Kaip sukurti jungtinį važtaraštį ir kokie veiksmai su juo galimi?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8698 Norint vykdyti važtaraščių sujungimą, važtaraščių sąraše „Važtaraščiai" reikia pasižymėti norimus...

Kas yra jungtinis važtaraštis?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8697 Jungtinis važtaraštis – tai paslauga mokesčių mokėtojams, suteikianti galimybę e. važtaraščių pagrindu...

Kas yra „Užsakymas vežti krovinį“? Koks „Užsakymo vežti krovinį“ tolimesnis naudojimas?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Registracijos numeris   KD-8696 Mokesčių mokėtojai, prisijungę prie i. MAS e. paslaugų portalo i.VAZ posistemyje pasirinkę skiltį...

Kokius važtaraščio duomenis reikia pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Registracijos numeris   KD-8523   VMI reikia pateikti šiuos važtaraščio duomenis: važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio...

Kaip tinkamai pasirengti važtaraščių duomenų perdavimui į i.VAZ posistemį ?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Registracijos numeris   KD-8505   Rekomendacijas, kaip tinkamai pasirengti važtaraščių duomenų perdavimui į i.VAZ...

Kuo skiriasi „Važtaraščio duomenų teikimas" nuo „Elektroninio važtaraščio rengimo i.VAZ"?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Registracijos numeris   KD-8534   „Važtaraščio duomenų teikimas" naudojamas įgyvendinti prievolę pagal Lietuvos Respublikos ...

Kuriais atvejais krovinio gavėjas turi teikti važtaraščio gavimo patvirtinimą?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Registracijos numeris   KD-8530   Krovinio gavėjas važtaraščio gavimo patvirtinimą teikia, kai pervežimo operacijai naudojamas...

Kuriais atvejais ir per kiek laiko reikia patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Registracijos numeris   KD-8535   Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai: krovinio...

Kada laikoma, kad važtaraštis yra elektroninis?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Registracijos numeris   KD-8531   Data   2016-09-26   Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo...