« Grįžti

Ar mokesčių mokėtojas, kuris iš juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, surenka (superka) išaugintus ir / ar išgautus žemės ūkio produktus gali neteikti duomenų i. VAZ, kai krovinys gabenamas paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jo įgalioto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų? Ar vežėjui reikalingas raštiškas juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla įgaliojimas?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8533   Data   2016-09-26

 

Taip, vežėjui, gavėjui ar kitam asmeniui, kurį juridinis ar fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, įpareigojo parengti važtaraštį, kurio pagrindu bus vykdomas juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išaugintų ir / ar išgautų žemės ūkio produktų gabenimas iš šių produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų (laukai, sodai, tvartai, aviliai, šiltnamiai, sandėliai ir kitos vietos (išskyrus perdirbimo vietas), reikalingos juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, veiklai vykdyti), galioja Taisyklių 11.2 papunktyje numatyta išimtis ir duomenis teikti neprivaloma.

Pažymėtina, kad vadovaujantis KTK 27 str. ir 29 str. 1d. važtaraštis laikytinas krovinio siuntėjo ir vežėjo įsipareigojimus patvirtinančiu dokumentu.

Papildomas raštiškas įgaliojimas, kurio pagrindu būtų taikoma Taisyklių 11.2 papunktyje numatyta išimtis, neprivalomas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„