« Grįžti

Ar reikia teikti duomenis i.VAZ, jeigu krovinio siuntėjas savo transportu veža prekes pirkėjui?

Atnaujinimo data: 2016-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8595   Data   2016-10-05

 

Vadovaujantis Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 38 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyti KTK 38 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys. Pagal KTK 38 straipsnio 4 dalį, siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo.

Taigi, kai krovinys gabenamas savo sąskaita (kaip tai reglamentuoja KTK 38 str.), t.y. nėra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai, pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės), 4.3 papunktį,  važtaraščio duomenų VMI teikti neprivaloma.

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra sukurti komerciniai santykiai tik tais atvejais, jeigu siuntėjas, vežėjas ir gavėjas sutampa. Visais kitais atvejais, jei gabenimas atitinka KTK 29 str. (bent viena iš šalių yra kitas asmuo), laikytina, kad sukurti krovinio gabenimo komerciniai santykiai (gavėjas su siuntėju sutarė, kad siuntėjas prisiims sau gabenimo kaštus ir gavėjui atgabens krovinį) ir duomenis teikti reikės (aišku, įvertinus, ar atitinka ir kitas Taisyklių 4 punkto sąlygas).

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO