« Grįžti

Jeigu krovinio gabenimo operacijos dalyviai susitarė, kad kroviniui gabenti bus naudojamas elektroninis važtaraštis, kaip vežėjas, neturėdamas popierinio dokumento, kelyje turėtų pagrįsti krovinio pervežimą, jei bus sustabdytas?

Atnaujinimo data: 2017-03-17
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8690

 

Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 29 str. 5 d. važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti KTK nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu. Siuntėjas ir (arba) vežėjas, įformindami važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

Taip pat pažymėtina, kad i.VAZ posistemis realizuotas taip, juo būtų patogu naudotis ne tik kompiuteryje, bet ir mobiliuosiuose įrenginiuose (planšetėse, išmaniuosiuose mobiliuosiuose telefonuose). Taigi krovinio gabenimo metu, naudojant elektroninį važtaraštį, krovinio vežėjas turėtų užtikrinti, kad krovinio patikros kelyje metu būtų tinkamai pateiktas (pvz. mobilaus įrenginio ekrane) važtaraščio turinys.

Taip pat svarbu pažymėti, kad ir kontroliuojančios institucijos pareigūnai, vykdantys patikras kelyje, pagal važtaraščio numerį, transporto priemonės valstybinį numerį, ir kitus parametrus turi galimybę prisijungę prie i.VAZ patikrinti vežamo krovinio važtaraščio turinį.

Be to, rekomenduojame krovinio vežėjo vairuotojui turėti visų transporto priemone gabenamų krovinių važtaraščių numerius, kuriuos nurodytų kontrolės kelyje atveju.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO