« Grįžti

Kada atsiranda prievolė teikti važtaraščių duomenis, jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą (Taisyklių 11.5 papunktis)?

Atnaujinimo data: 2016-10-25
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8625   Data   2016-10-25

 

Mokesčių mokėtojas, vykdantis ekonominę veiklą, privalo teikti važtaraščių duomenis (taisyklių 11.5 papunktis), jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje dėl registravimosi PVM mokėtoju. Atkreipiame dėmesį, kad skaičiuojant 45 000 eurų atlygio sumą PVM nėra įtraukiamas.

Viršijus nustatytą ribą, važtaraščių duomenys pradedami teikti nuo kito mėnesio po to mėnesio, kurį nustatyta riba buvo viršyta.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO