Kada ir kaip atliekamas važtaraščio skaidymas?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8701

Tais atvejais, kai nėra žinomi viena transporto priemone vežamo krovinio gavėjai, e. paslaugų gavėjas turi galimybę viena transporto priemone vežamam kroviniui sukurti bendrąjį e. važtaraštį, turintį savo registracijos numerį, tačiau pervežimo operacijos metu, pasirinkus išskaidymo funkciją, jį išskaidyti į atskirus e. važtaraščius, skirtus kiekvienam iš gavėjų.

Skaidymo metu sukurtų e. važtaraščių krovinių kiekių suma turi būti lygi pirminio e. važtaraščio krovinio kiekiui. Išskaidymo metu sukurtam (-iems) e. važtaraščiui (-iams) automatiškai suteikiamas i. VAZ registracijos numeris ir jie turi tokias pačias būsenas, kaip ir pirminis e. važtaraštis.

Po važtaraščio skaidymo, sukuriama nauja skaidomo važtaraščio versija, kurioje kiekvienoje krovinio eilutėje nurodomas po atskyrimo likęs krovinio kiekis (skaidomame ir atskirtame važtaraštyje to paties krovinio eilutėse nurodytų kiekių skirtumas).

Skaidymas i. VAZ portale atliekamas iš norimo skaidyti važtaraščio peržiūros pasirinkus „Kiti veiksmai" -> „Skaidyti". Skaidant vieną važtaraštį į du arba daugiau atskirų važtaraščių, skaidymo veiksmas kiekvieną kartą atliekamas iš naujo. Teikiant i. VAZ duomenų rinkmeną portale, važtaraščio skaidymui yra skirtas pranešimas „Skaidymas", kuris yra aprašytas 2016 m. balandžio 1 d. Nr. VA-36 įsakymo „Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės" priedo "i. VAZ DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS", V dalyje „VAŽTARAŠČIO SKAIDYMAS".

Atliekant skaidymą naudojantis žiniatinklio paslaugomis yra skirtas metodas „splitTransportDocument".