Kada laikoma, kad važtaraštis yra elektroninis?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8531   Data   2016-09-26

 

Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" kontekste elektroninis važtaraštis yra i.VAZ posistemyje suvesti ir/arba rinkmenoje perduoti pilnos apimties važtaraščio duomenys arba pilnos apimties duomenys perduoti rinkmenoje iš mokesčių mokėtojo informacinės sistemos.

Mokesčių mokėtojas pats pasirenka, ar i.VAZ posistemyje esančius važtaraščio duomenis naudoti kaip:
• elektroninį važtaraštį – tokiu atveju visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos i.VAZ paslaugų pagalba;
• popierinį važtaraštį – tokiu atveju reikėtų atsispausdinti i.VAZ suformuotą važtaraštį ir visos su pervežimo operacija susijusios procedūros būtų atliekamos žymint įvykius (pvz., gavimo patvirtinimas, pastabos ir kt.) popieriniame važtaraštyje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„