« Grįžti

Kaip kontrolės institucijos pagal priskirtas funkcijas gali matyti vertinimui aktualius i. VAZ duomenis?

Atnaujinimo data: 2017-06-08
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8709

Kontrolę vykdančių institucijų darbuotojai, turintys atitinkamas teises pagal pasirašytas sutartis su VMI prie FM, gali peržiūrėti ir / arba gauti i. MAS sistemoje pateiktus mokesčių mokėtojų duomenis, reikalingus jų funkcijoms atlikti, registruoti važtaraščio arba mokesčių mokėtojo patikros duomenis, juos koreguoti. Kontrolės funkcijos pasiekiamos i. VAZ naudotojams, vykdantiems kontrolės veiksmus ir turintiems reikiamas teises, kurias priskiria kontroliuojančių įstaigų administratoriai i. MAS sistemoje.

Skirtingos kontrolės įstaigos turi prieigą tik prie savo įstaigos naudotojų registruotų tikrinimų.

Kontrolės įstaigų darbuotojai, atliekantys kontrolės funkcijas, prie i. MAS gali prisijungti tokiu pat būdu, kaip ir prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.):

  • Per išorines sistemas (el. bankininkystes, VĮ Registrų centras, Elektroninius valdžios vartus, Skaitmeninio sertifikavimo centrą);
  • Su VMI priemonėmis;
  • Su el. parašu.

VMI išduodamas prisijungimo priemones (vartotojo vardą ir slaptažodį) galima gauti bet kuriame mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriuje arba prisijungus prie Mano VMI sistemos (Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Paklausimo pateikimas, pasirinkus temą „Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą").

Pastaba: Kiekvienas darbuotojas prie i. MAS sistemos turi jungtis kaip fizinis asmuo su savo asmeniniu prisijungimu (nepriklausomai nuo to, kad atstovauja įstaigą). Prisijungus prie sistemos i. MAS, atstovaujamų mokesčių mokėtojų lange pasirenkamas mokesčių mokėtojas t. y. kontrolės teises turinti institucija, kurios vardu atliekama patikra. Įstaiga, turinti kontrolės funkcijas, atstovaujamų mokėtojų sąraše pažymėta namuko ženklu.