« Grįžti

Kaip reikia patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis ir kokius duomenis galima keisti?

Atnaujinimo data: 2017-11-02
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8536

 

Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui laiko arba tol, kol važtaraštis turi būseną „Išsiųstas", važtaraščio rengėjas, gali tikslinti jau pateikto važtaraščio duomenis. Duomenų tikslinimą galima atlikti tiek tiesiogiai i.VAZ posistemyje, tiek naudojantis žiniatinklio paslaugomis ar įkeliant važtaraščio duomenų rinkmeną.

Teikiant važtaraščio rinkmeną arba naudojantis žiniatinklio paslaugomis, važtaraščio duomenys tikslinami, teikiant duomenis nurodytus Taisyklių priedo IV rinkmenos dalyje „Važtaraščio duomenų (gavėjo, vežėjo ar paskirties vietos) keitimas", arba tiesiogiai i. VAZ, prie konkretaus važtaraščio pasirinkus funkciją „Keisti". Po važtaraščio keitimo tokiam važtaraščiui sukuriama nauja versija, tačiau saugoma (-os) ir prieš tai buvusi (-ios) versija (-os). Visų veiksmų, atliktų su važtaraščiu, informaciją galima peržiūrėti naudojantis funkcija „Važtaraščio istorija".

Teikiant keičiamus važtaraščio duomenis, svarbu naudoti tinkamą metodą t. y. aukščiau minėtą IV rinkmenos dalį. Siekiant identifikuoti važtaraštį, kurio duomenis norima pakeisti reikia nurodyti važtaraščio rengėjo važtaraščiui suteiktą unikalų identifikacinį numerį (UID) rengėjo informacinėje sistemoje. T. y. pastebėjus klaidą nurodant krovinio kiekį ir norint jį sumažinti ar padidinti negalima kurti naujo važtaraščio pateikiant krovinio kiekį su „-" ženklu. Naudojant aukščiau minėtą metodą reikia nurodyti faktinį krovinio kiekį, kuris bus automatiškai ištaisytas.

Tai pat atkreipiame dėmesį, kad krovinio gabenimo operacijos metu pasikeitus važtaraštyje nurodytam gavėjui, važtaraščio rengėjas per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo privalo patikslinti perduotus i.VAZ važtaraščio duomenis, nurodydamas kito gavėjo duomenis.

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui ar krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos, per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti.

Naudotojui, kol važtaraščio būsena yra „Patvirtintas", suteikiama galimybė redaguoti visus važtaraščio duomenų laukus, išskyrus važtaraščio išrašymo datą.

Naudotojui, kol važtaraščio būsena yra „Išsiųstas", suteikiama galimybė redaguoti visus važtaraščio duomenų laukus, išskyrus siuntėjo duomenų laukus, važtaraščio numerį, važtaraščio išrašymo datą, išgabenimo laiką, pakrovimo vietos duomenis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO „