« Grįžti

Kaip turi elgtis važtaraščio rengėjas, jei duomenys buvo pateikti i. VAZ, tačiau krovinys neišgabentas, įvyksta krovinio grąžinimas ir pan.?

Atnaujinimo data: 2017-05-23
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8525

 

Kaip turi elgtis važtaraščio rengėjas, jei:

                                          Atsakymas

1. krovinys gabenimo metu buvo atšauktas ir nepasiekė krovinio gavėjo arba pristatytas kitam gavėjui/sugrąžintas siuntėjui

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas siuntėjui, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti gabenimo metu, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

 

2. važtaraščio duomenys buvo pateikti i.VAZ, tačiau krovinys neišgabentas

 

Jei važtaraščio duomenys buvo perduoti i.VAZ, tačiau krovinys nebuvo išgabentas iš siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos, perduoti važtaraščio duomenys turi būti patikslinti, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

 

3. jei važtaraščio duomenys buvo pateikti  i.VAZ, tačiau įvyksta dalinis krovinio grąžinimas

Naudojantis skaidymo funkcionalumu i.VAZ, važtaraščio rengėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos, patikslina (perduodant rinkmeną arba tiesiogiai i.VAZ portale) perduoto važtaraščio duomenis – suskaido (į naujus važtaraščius) važtaraštį pagal pristatytą gavėjui ir grąžintą siuntėjui kiekius bei tam (naujam) važtaraščiui, kuriame nurodytas grąžinamas siuntėjui krovinio kiekis, perduodant rinkmeną suformuoja važtaraščio atšaukimą, nurodant priežastį Nr.5 „Krovinio grąžinimas siuntėjui" arba i.VAZ portale pasirinkus „Kiti veiksmai" -> „Grąžinti".

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„