« Grįžti

Kokias prievoles dėl i.VAZ sistemos turi krovinio gavėjas, jei krovinio siuntėjas į i.VAZ sistemą neperdavė duomenų apie išrašytą važtaraštį? Ar tokiu atveju visos prievolės dėl i.VAZ tenka krovinio siuntėjui?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8532

 

Važtaraščio duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio  rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

Gavėjas dėl duomenų teikimo turi vienintelę prievolę – patvirtinti gavimą, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis, kuris suformuotas i.VAZ priemonėmis, t. y., pateiktas rinkmenoje arba sukurtas i.VAZ. Gavimo patvirtinimas teikiamas per 5 d. d., o pasibaigus šiam terminui (t. y., jei gavimo patvirtinimas nepateiktas) gabenimo operacija yra automatiškai uždaroma ir laikoma, kad krovinys pristatytas važtaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„