Kokių veiksmų turėtų imtis mokesčių mokėtojai, kurie dar nepasirengė važtaraščių duomenų teikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8587

 

Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau dar nespėję tinkamai šių sistemų pritaikyti, visų pirmiausiai turi:

1) tapti i.VAZ naudotoju;

2) i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis;

3) Po duomenų atnaujinimo bus sugeneruotas slaptažodis, su kuriuo bus galima prisijungti prie atsarginio portalo a.VAZ;

4) Atsarginiame a.VAZ naudotojas turės nurodyti, kad  jis dėl techninių kliūčių negali pateikti važtaraščio duomenų;

5) Užregistravus minėtą problemą, naudotojui bus suformuotas atsarginis registracijos numeris „ARN", kurį bus galima pateikti visų gabenimų kontrolės kelyje metu iki kol bus tinkamai parengtos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos ir pasiruošta duomenų teikimui;

Pažymėtina, kad mokesčių  mokėtojų apskaitos sistemos turėjo būti atnaujintos iki 2016 m. gruodžio 31 dienos. Jei nuo 2017 m. sausio 1 dienos važtaraščio rengėjo informacinės sistemos dar nėra pritaikytos važtaraščių duomenis teikti Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais važtaraščių duomenų teikimo būdais, važtaraščio rengėjas turėtų pasinaudoti a.VAZ tinklalapiu (https://avaz.vmi.lt/avaz/login). Užregistravus techninius sutrikimus važtaraščio rengėjo priemonėse bus suteiktas atsarginis numeris (ARN), kuris būtų pateiktas krovinio kontrolės kelyje metu.

Siekiant išvengti nesusipratimų su kitomis institucijomis patikros metu, rekomenduotina atskirą ARN susigeneruoti kiekvieną dieną, kai vykdomas krovinio gabenimas ir turėti jį prie kiekvieno tą dieną išrašyto važtaraščio.

Pažymėtina, kad atsarginių priemonių naudojimas neatleidžia nuo prievolės turėti važtaraštį ir pateikti pilnus važtaraščio duomenis vėliau. Važtaraščio rengėjas važtaraščių, parengtų po 2017 m. sausio 1 dienos, duomenis turės perduoti po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos sutrikimų pašalinimo.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO