Kokius pervežimo operacijos dokumentus, susijusius su užregistruotu važtaraščiu, galima pateikti?

Atnaujinimo data: 2017-05-24
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8699

E. paslaugų gavėjai gali pateikti su registruotu važtaraščiu susijusius dokumentus (elektroninius pranešimus):

  • Krovinio priėmimo vežti ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip vežėjas, arba vežėją atstovaujantis asmuo);
  • Krovinio pristatymo ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip vežėjas, arba vežėją atstovaujantis asmuo);
  • Krovinio gavimo ataskaitą (pildo e. paslaugų gavėjas, e. važtaraštyje įrašytas kaip gavėjas, arba gavėją atstovaujantis asmuo);
  • Papildomą pervežimo operacijos dokumentą (pateikia e. paslaugų gavėjas, vykdantis važtaraščio rengėjo funkcijas, e. važtaraštyje įrašytas kaip siuntėjas, vežėjas, gavėjas, arba juos atstovaujantis asmuo).