« Grįžti

Kokius važtaraščio duomenis reikia pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8523

 

VMI reikia pateikti šiuos važtaraščio duomenis: važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio numerį; važtaraščio išrašymo datą; krovinio išgabenimo datą ir laiką; siuntėjo duomenis; vežėjo duomenis; gavėjo duomenis; krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresus; krovinio pavadinimą, kiekį ir krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinį numerį.

          Klausimai

                                  Atsakymai

1. Ar krovinio gabenimo metu važtaraštyje turi būti nurodytas i.VAZ suteiktas registracijos numeris?

 

Krovinio gabenimo metu nėra prievolės važtaraštyje nurodyti i.VAZ suteiktą registracijos numerį, jei jame nurodytas važtaraščio numeris (MM suteiktas numeris) pateiktas į i.VAZ ir pagal jį galima paieška i.VAZ.

Tačiau rekomenduojame i.VAZ suteiktą registracijos numerį turėti ir nurodyti jį kontrolės kelyje atveju.

2. Ar teikiant duomenis i.VAZ turi būti nurodytas tas vežėjas, kuris faktiškai veža krovinį, ar tas, kuris organizavo vežimą?

 

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ nurodomas tas vežėjas (ar vežimo organizatorius), kuris faktiškai įrašytas važtaraštyje, kaip pirmasis vežėjas, nepriklausomai kieno transporto priemonė.

3. Ar teikiant VMI važtaraščio duomenis bus važtaraščiui suteikiamas i.VAZ suteiktas registracijos Nr.?

 

Tais atvejais kai važtaraščio duomenys teikiami žiniatinkliu, važtaraščiui i.VAZ suteiktas važtaraščio registracijos numeris grąžinamas į važtaraščio rengėjo informacinę sistemą, iš kurios gauti važtaraščio duomenys. Važtaraščio rengėjui neprivaloma užtikrinti i.VAZ suteikto važtaraščio registracijos numerio gavimą ir saugojimą informacinėje sistemoje, iš kurios gauti važtaraščio duomenys.

4. Ką daryti, jeigu važtaraščio duomenys jau pateikti i.VAZ, o paaiškėja, kad krovinys bus faktiškai išgabentas anksčiau nei nurodyta išgabenimo data ir laikas?

Suteikiama galimybė atšaukti pateiktus važtaraščio duomenis ir pakartotinai pateikti patikslintus duomenis. Jei važtaraščio būsena nėra „Uždarytas", pateiktus važtaraščio duomenis  galima taisyti tiesiogiai i.VAZ arba pateikiant Taisyklių priedo IV rinkmenos dalį „Važtaraščio duomenų (gavėjo, vežėjo ar pristatymo vietos) keitimas".

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„