« Grįžti

Kuriais atvejais ir per kiek laiko reikia patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis?

Atnaujinimo data: 2016-09-26
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8535

 

Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai:

  1. krovinio gabenimo operacijos metu pasikeičia važtaraštyje nurodytas gavėjas;
  2. krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui;
  3. krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos.

Pirmuoju atveju važtaraščio rengėjas privalo nurodyti kito gavėjo duomenis per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo. Kitais atvejais važtaraščių duomenys turi būti patikslinti per 5 darbo dienas nuo važtaraštyje nurodytos krovinio išgabenimo dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„