« Grįžti

Kuriais atvejais krovinio gavėjas turi teikti važtaraščio gavimo patvirtinimą?

Atnaujinimo data: 2017-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8530

 

Krovinio gavėjas važtaraščio gavimo patvirtinimą teikia, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis ir siekiama užfiksuoti krovinio gavimą bei  su gautu kroviniu susijusias aplinkybes (pvz., gautas ne visas krovinys, gautas perviršis, gautas sugadintas krovinys). Gavimo patvirtinimas teikiamas per 5 d. d., o pasibaigus šiam terminui, gabenimo operacija yra automatiškai uždaroma ir laikoma, kad krovinys pristatytas važtaraštyje nurodytomis sąlygomis. Gavimo patvirtinimo į i.VAZ neprivaloma teikti, jei krovinio pervežimo metu naudojamas popierinis važtaraštis arba elektroninis važtaraštis sukurtas kitomis  Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnyje numatytomis priemonėmis, tačiau neribojamas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„