« Grįžti

Ką daryti, jei pateikus važtaraščių duomenų rinkmeną, gaunamas klaidos pranešimas „XSD_VALIDATION_FAILED“?

Atnaujinimo data: 2016-10-18
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8606   Data   2016-10-18

 

Klaida, kurios pavadinimas „XSD_VALIDATION_FAILED", rodoma tuo atveju, kai važtaraščio duomenų XML formato rinkmena neatitinka numatytos rinkmenos struktūros. Galimos šios klaidos rodymo priežastys: rinkmenoje nenurodytas privalomas nurodyti važtaraščio duomuo, į važtaraščio duomens lauką įvesta neteisingo formato reikšmė (pvz., raidės vietoje skaičių) ir kitos su rinkmenos struktūra susijusios priežastys.

Norint ištaisyti šią klaidą reikia peržiūrėti rinkmenos formavimo procedūrą ir įsitikinti, kad važtaraščio duomenys rinkmenoje užpildomi teisingai. Važtaraščių duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą galite rasti šiuo adresu: https://www.vmi.lt/cms/i.vaz.