« Grįžti

Kaip teisingai sugeneruoti sertifikatą, teikiant važtaraščių duomenis, naudojantis žiniatinklio paslaugomis?

Atnaujinimo data: 2016-10-21
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
Registracijos numeris   KD-8608   Data   2016-10-21

 

Duomenys apie mokesčių mokėtoją, kurio vardu užsakomas sertifikatas surašomi automatiškai pagal tai, kokį mokesčių mokėtoją naudotojas atstovauja (kurio kontekste dirba) sertifikato generavimo metu. Jeigu naudotojas yra prisijungęs savo kontekste, kaip fizinio asmens vardu, sertifikatas bus sugeneruotas jo vardu. Jeigu naudotojas pasirinko įmonę kaip atstovaujamą mokesčių mokėtoją, tuomet sertifikatas bus parengtas įmonės vardu. Jeigu duomenys bus teikiami konkrečios įmonės vardu, rekomenduojama ir sertifikatą generuoti įmonės vardu.

Atkreipiame dėmesį, kad jei naudotojas (fizinis asmuo) užsisakė sertifikatą ir užsakymo metu atstovavo save kaip fizinį asmenį, ir tokį sertifikatą naudoja integruojant savo įmonės sistemą su i.VAZ, tai teikiant važtaraščių duomenis į i.VAZ, važtaraščio rengėju bus nurodomas tas fizinis asmuo (kurio vardu buvo sugeneruotas sertifikatas), o ne įmonė. Pažymėtina, kad tokiam fiziniam asmeniui nutraukus jo atstovavimą įmonei, i.VAZ nepriims važtaraščių duomenų siunčiamų iš įmonės, nes važtaraščių duomenys teikiami už įmonę, o sistema vis dar traktuos, kad važtaraščių duomenis teikia fizinis asmuo, kuris jau neatstovauja tos įmonės.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO